Dannelsesaspektet

 

Vi har i forberedelserne, refleksionen og udøvelsen af aktiviteten haft et blik på hvordan vores aktivitet kan være katalysator for forskellige dannelsesprocesser. Vi har tiltag i aktiviteten, som kan være med til at understøtte forskellige dannelsesprocesser. Vores teoretiske udgangspunkt tager afsæt i uddannelsesforsker Kartens Schnacks beskrivelse af dannelse, herunder særligt ”de 3 nøgle kompetencer”. Til at understøtte Schnacks dannelsesbeskrivelse har vi inddraget idehistoriker Jens Erik Kristensen, da hans fokusområde er dannelsen i skolen. Dette er derfor relevant for vores aktivitet, da vi arbejder med børn i skole/fritid området.

Mette - Teaser

Bilede 1: Social dannelse

Bilede 3: Reflektiv dannelse

Bilede 2: kommunikativ dannelse

Denne hjemmeside er lavet som et eksamens projekt i valgfaget "Sundhedsfremme & Bevægelse".

Et eksamens projekt som er løst af Mette, Marc & René fra holdet Piv15

Som en ekstra ting vil denne side blive givet til Vorgod-Barde skole således at 2 klasse, deres forældre samt skolens personale, kan blive vist hvad det er klassen har indgået i.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now