Denne hjemmeside er lavet for at skabe et indblik i en pædagogs verden og hvad der egenligt ligger bag de aktiviteter mm. som vi er med til at skabe for børnene

Pædagogstuderende

René Lausdahl

232335@via.dk

Pædagogstuderende

René Lausdahl

232335@via.dk

Hjemmesiden er oprettet d. 01.06.2017

lavet af:

René Løkke  Lausdahl

Praktikkens grumdlag

I løbet af praktikken skal der indfries forskellige videns- og færdigheds mål, samt et kompetancemål. Den studerende vægter selv sit focus område men alle målene skal indfries, i større eller mindre grad, i løbet af 3 praktik.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Vidensmål

den studerende har viden om

tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,

institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,

praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,

forandringsprocesser og innovation,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering

indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

Færdighedsmål

den studerende kan

agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,

analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now